Toekomstige maatregelen creatieve-media sector

donderdag 16 juni 2022
Toekomstige maatregelen creatieve-media sector

Het zat er aan te komen.. Een protocol voor een toekomstige pandemie in de creatieve-media sector, maar wat betekent dat nou precies voor jou als audiovisualist bijvoorbeeld? Wat heeft dit voor gevolgen? Een sector die het al aardig zwaar heeft gehad, en nogsteeds deze tijd, toch? Uiteraard willen we een toekomstige pandemie vermijden waarbij het aantal besmettingen zoveel mogelijk vermindert en voorkomen word om weer ‘business as usual’ op te pakken. Goed om dus nu al op de hoogte te blijven van de richtlijnen en praktische tips om het voor iedereen gemakkelijker te maken, nu en wat er nog ons te wachten staat. Maar ook geen onnodige boetes te krijgen, want ook de QR code zal hoe dan ook altijd blijven, ‘een voorbereid mens telt daarom voor twee’. Lees hier meer over.

WAT IS EEN PROTOCOL PRECIES?
Een protocol word ook wel een ‘dynamisch’ document genoemd. Dit wil zeggen dat het altijd te wijzigen is vanuit de overheid maar in dit geval, en voor de toekomst, ook voor andere sectoren zodat deze richtlijnen ‘up-to-date’ blijven. Vergelijk het met een accu van een camera die om optimaal te functioneren volledig opgeladen moet worden, handig zou je denken? Een simpel voorbeeld voor een ondernemer in de audiovisuele sector om op de hoogte te blijven van waar je passie voor hebt. Goed om dit protocol in de gaten te houden mocht de overheid een nieuwe pandemie en maatregelen aankondigen, vooral als alles in onzekere tijden nog in staat is van verandering.

Het protocol met handige tips voor een potentiële pandemie bevat gedragsregels en richtlijnen die te maken hebben met bijvoorbeeld hygiëne, voorzorgs-en beschermingsmaatregelen. Op deze manier wil de overheid een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren. Over het algemeen biedt het verheldering aan iedereen die betrokken is bij audiovisuele producties, waaronder bijvoorbeeld; professionals, bedrijven, publieke, commerciële omroepen en méér..

TOOLKIT VOL MET PRAKTISCHE TIPS
Uiteraard willen wij dit allemaal niet meer meemaken. Jij toch ook niet? Wees niet getreurd, niet alle oplossingen komen met alleen maar maatregelen, ook is er aan een andere manier gedacht om het toch voor de meeste ondernemers in de audiovisuele sector gemakkelijker te maken. De informatieve toolkit met praktische tips en audiovisuele middelen is mede opgesteld door de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en de Nederlandse Content Producent (NCP) vooraanstaand in het geven van advies op maat in de gehele sector. De ‘media creation tool’ bestaat voornamelijk uit handelingen van lage, middel en hoge risicofactoren. Enkele voorbeelden van risico’s en maatregelen m.b.t. een pandemische uitbraak in de audiovisuele sector vind je hieronder.

Praktische tips (laag risico):

  • Probeer waar mogelijk thuiswerkbeleid via digitale communicatiemiddelen zoals bellen, audio interface, videoconferences of andere middelen.
  • Werk zoveel mogelijk in vaste teams om nieuwe besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen.
  • Locatiebezoeken, bijeenkomsten (interactief of audiovisueel) voor overleg of werken op locatie probeer dan rekening te houden met de 1,5 meter afstand.
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van persoonlijke apparatuur zodat het niet onderling vaak gedeeld word en de besmetting alsnog kan verplaatsen.
  • Vermijd zo veel mogelijk onnodig(e) setbezoek of toeschouwers, bied assistentie waar groepsvorming plaats kan vinden.
Praktische tips (middelmatig risico):
  • Bij vaste werkplekken (bijvoorbeeld mobiel transport en opnames samen met publiek) waar geen 1,5 meter afstand gehouden: extra veiligheidsvoorzieningen toepassen d.m.v. mobiele afscheidingen van plexiglas of plastic.
  • Indien je apparatuur en materialen doorgeeft tijdens opnames (zoals de camera en lenzen bij fictie-opnamen): probeer het dragen van handschoenen, reinig de apparatuur en materialen tussendoor en doe dit zo vaak mogelijk (bijvoorbeeld per set-up).
  • Zet extra apparatuur in voor content creators om bij opnamen de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
Praktische tips (hoge risico):
  • Personen die vallen onder de high-risk categorie moeten zich aan de RIVM richtlijnen voldoen om zoveel mogelijk thuis te blijven en volgens het protocol alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan.
  • Preventief de risk-categorie doelgroep te laten testen op de uitgebroken pandemie, zo blijft de creatieve-media ondernemer beschermd als het gaat om kwetsbare risicogroepen.